Image Alt

Cumhuriyet Dönemi

Günümüz Haliyle
Yedikule Hisarı

Yedikule Hisarı, 1895’te müze olarak ziyarete açılmış ve Müzeler Umum Müdürlüğü’ne tahsis edilmiştir.

Hisar, günümüze değin birçok yenileme çalışmasına sahne olmuştur. Hisar’da Müze Uzmanı T. Makridi ve İngilizler 1931’de bir kazı yapmıştır. Kazılar sırasında Küçük Altın Kapı’nın önünde durduğu bilinen Herakles’in on iki işini anlatan kabartmalar aranmış, ancak küçük bir parça dışında buluntuya rastlanmamıştır. Kazı buluntuları İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde korunmaktadır.

Son yıllarda en kapsamlı restorasyon, 1958 – 1970 yılları arasında Mimar Cahide Tamer’in koordinatörlüğündeki restorasyon ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir. 1959’da Yedikule Hisar’ında yapılan restorasyon sırasında Altın Kapı, Sultan III. Ahmed Kulesi, Darı Kulesi, beden duvarları ve giriş kapısı yenilenmiştir.

Altın Kapı’nın levhalarının bugün yalnızca çerçevelerinin kalıntıları görülür. 1864 depreminde Altın Kapı’nın yanındaki güney kulesinin yukarı kısmındaki mermer kaplama ana duvardan çok tehlikeli bir biçimde ayrılmış ve böylece yarım yüzyıl durmuştur. Restorasyon sürecinde eksik kısımlar bütünüyle değil fakat daha önce var olduğu gösterilecek şekilde kısmen yapılmış, daha sonra Altın Kapı içi, geçitleri ve döşemesi temizlenmiştir.

Maalesef büyük kemerin taşları yenilenirken, üstlerinde kitabe harflerinin kenet delikleri olan taşlara dikkat edilmediğinden bunların yerlerine düz taş konulmuştur. Altın Kapı’nın üstünde olduğu bilinen Theodosius ve zafer tanrıçası Nike heykellerinden günümüzde hiç iz yoktur. Yalnız son tamirde dışarıdaki kabartmalardan bazı küçük parçalar bulunmuştur. Daha başka parçalar da 1930’larda yapılan yazılarda meydana çıkarılmıştır.

Yedikule Hisarı avlusunda bulunan sıbyan mektebi, kız sanat okulu, kabristan ve III. Ahmed Kulesi yıkılmış olup, çeşmenin kalıntıları ve Fatih Cami’nin minaresi günümüze ulaşabilmiştir. Hisar içinde var olduğu söylenen mahallenin de bir İstanbul yangını neticesinde yok olduğu düşünülmekte, içindeki evlerin de bu yangında yandığı fikri ortaya atılmaktadır. Hisar avlusu içindeki bostanların da günümüze ulaşmadığı düşünülürse, sur içi mahalle kültürünün tamamen yok olduğu görülmektedir.

1968’den 2004 yılına kadar da İstanbul Hisarlar Müzesi Müdürlüğü’ne bağlanan Yedikule Hisar’ı, çeşitli konser ve etkinliklerin yapıldığı bir yer olarak kullanılmaya başlanmıştır. 2004’te kültür ve turizm amaçlı olarak kullanılmak üzere özel bir şirkete devredilmiş, ancak yapılan itirazlar nedeniyle mahkeme kararıyla bu devir işlemi durdurulmuştur. İstanbul Hisarlar Müzesi Müdürlüğü’ne bağlı statüsü devam etmektedir.

Yedikule Hisarı Ziyaretleri Web Sitemiz Üzerinden Rezervasyon Formu Doldurularak Gerçekleştirilmektedir.

Yedikule Meydanı Sokak No: 9
34107 Fatih/İstanbul

BİZİ TAKİP EDİN